Forretningsordener og Vedtægter

Vedtægter for:

Hørsholm Folkedanserforening

Seneste vedtægtsændringer på generalforsamlingen 25.4.2018 medtaget.

 

Forretningsorden for:

Bestyrelsen

Festudvalget

Dragtudvalget

B&U udvalget

Foreningsaftenudvalg