Æresmedlemmer

Æresmedlemmer:
Iflg. §3 stk.4 i foreningens vedtægter kan bestyrelsen henstille til generalforsamlingen, at personer der ved særligt indsats for foreningen har gjort sig fortjent hertil, kan udnævnes til æresmedlem.

Som æresmedlem opnås følgende:
Kontingentfrit medlemsskab af foreningen incl. kontingent til Folkedans Danmark.
Gratis deltagelse i foreningens egne arrangementer,
undtaget er dog
arrangementer hvor der bestilles mad udefra. Her betales der alene for maden.
Desuden kan der ved særlige arrangementer uden for sæsonen også forekomme betaling.

Esther Rasmussen

Esther æresmedlem
Diplom overrækkes
af Birgit Tønnesen

Blev på hendes 90 års fødselsdag den  27.nov.2013 udnævnt til æresmedlem.
Esther har siden 1971 været medlem af foreningen, heraf de 36år som aktiv danser.
I perioden 1978 – 1984 var Esther også foreningens formand.

 

 

 

***************************************************************************************

Tove og Kristen Barfod
Tove KristenDe blev udnævnt til æresmedlemmer i forbindelse med deres Guldbryllup 5. juni 2004 efter 36 års medlemskab, Kristen var et antal år i bestyrelsen og Tove i rigtig mange år i festudvalget.

Herudover har de frit leveret i omkring 20år  juletræet til foreningens årlige juletræsfest, samt lagt lokale og gran til produktion af juledekorationer til juletræsfesten.

****************************************************************************************
John Jensen

JOHN (2)Blev udnævnt til æresmedlem ved generalforsamlingen
5. februar 1991 efter 25 år i foreningen, dette var dog ikke årsagen.
John blev ved denne generalforsamling genvalgt for yderligere 2år til bestyrelsen efter 22 år, først som sekretær og nu som kasserer.
Det var for sine mange år som aktivt bestyrelsesmedlem han
blev udnævnt til æresmedlem.

****************************************************************************************

Birthe Bruun Hansen (datter af medstifter og også æresmedlem Anna Jensen)
Blev udnævnt til æresmedlem ved afslutningen i 2009 efter 50års medlemsskab.

****************************************************************************************
Elly Jensen
Elly
Foreningens medstifter og første
formand (1959 – 1973) Elly Jensen,
blev i 1974 udnævnt til æresmedlem.
Var efterfølgende foreningens kasserer
fra 1977 og indtil hun dødede i 1984.
Foreningens danseleder (første 16år) Børge Pedersen
og spillemand Hagbart Engelholdt
blev ved samme lejlighed også udnævnt
til æresmedlemmer.

Børge Pedersen                           Hagbard Engelholdt

BØRGE (2)

Hørsholm 1960b (2)

 

 

 

 

 

 

Også Anna Jensen (Hustru til medstifter Henry Jensen) var æresmedlem indtil hendes død.

Dans dig glad