Dragtudvalg

Udvalget holder styr på foreningens beholdning af dragter, giver gode råd og en hjælpende hånd til de medlemmer som ønsker at få deres egen dragt.

Irene Storm Jensen
Ane-Marie Svendsen
Birgitte Nielsen
Ad hoc. Ellen Hartig

Udvalget kan kontaktes på dragt@hoersholm-folkedans.dk

Info til udvalgets arbejde: Forretningsorden – Dragtudvalget

Dans dig glad