B & U udvalg

Nedennævnte er ikke valgt,  men har udtrykt at de gerne står
til rådighed hvis der fremadrettet bliver brug for det.

Finn Larsen
Lilly Johansen
Vill Plesner-Petersen

Info til B&U udvalgets arbejde;  Forretningsorden – B&U udvalget

Dans dig glad