B & U udvalg

Nedennævnte er ikke valgt
men har udtrykt at de gerne står
til rådighed hvis der fremadrettet bliver brug for det.
Dette blev besluttet på generalforsamlingen 2022.

Finn Larsen
Lilly Johansen
Vill Plesner-Petersen

Info til B&U udvalgets arbejde;  Forretningsorden – B&U udvalget

Dans dig glad