Hvad koster det?

Aktive (o.25år)                   Kr. 1.150,- hele sæsonen (28 onsdage =ca. kr.41/danseaften)                 eller Kr. 600,- pr halvår

Aktive (mell. 18 og 25år)   Kr.    800,- hele sæsonen eller kr. 450,- pr halvår.

Aktive (18år og derunder)Kr.   500,- hele sæsonen.

🙂 Ikke dansende og støttemedlemmer (passive)Kr. 300,- for hele året

Vedtaget på Generalforsamlingen 17.4.2024

Alle medlemmer kan deltage i foreningens festarrangementer, da der ved disse lejligheder normalt opkræves en pris for deltagelse i arrangementet.
Undtagelsesvis kan foreningsaftener være gratis for alle medlemmer.

 

Dans dig glad