Afholdte arrangementer

Herunder kan du se alle arrangementer som er afholdt i foreningen
fra 2009 og frem til dato (nederst på siden).

Arrangementer før 2009 kan du se på hjemmesiden “Historie”
Klik HER og du er direkte på.

2009

Lørdag d. 5. Sep.                 Formiddag:   PR opvisning i Gågaden

Onsdag d. 9.Sep.               SÆSONSTART

Lørdag d. 3. Okt.                 Høstfest

Onsdag d. 14. Okt.             Foreningsaften—Nordiske danse. 

Jubilæumsugen 2009                                               

9. November                        Udstilling på Hørsholm Bibliotek åbner.

14.November                      PR-opvisning i Trommens Foyer?

18.November                      Onsdag  danseaften (Jubilæumsdagen)

21.November                      Jubilæumsfest på Rungsted Gymnasium

Onsdag d. 9.De                 Juletræsfest

2010                      NYTÅR
Onsdag d. 6. jan                  Første danseaften
Lørdag d. 16. jan                 Nytårsfest
Februar (Vinterferien)      Foreningsaften m. Visens Venner
Onsdag d.7. april                 Sidste danseaften før opvisning
Lørdag d. 10. april              Opvisning og Legestue
Onsdag d. 14. april              Sommerdans

Onsdag d. 28. april              Generalforsamling

Onsdag d. 5. maj                  Sommerdans

Onsdag d. 2. juni                  Sommerdans

Lørdag d. 12. juni                 Skovtur 

26. – 30. juli                         Landsstævne i Maribo

Onsdag d. 1. Sept.               Lancier
Lørdag d. 4. Sept.                Lancierbal – på Asminderød Kro

Onsdag d. 8. Sept.          Officiel sæsonstart 2010 / 2011

Lørdag d. 11. Sept.              PR-dans i Hovedgaden

Lørdag d. 9. Okt.                 Høstfest

Lørdag d. 20. Nov.              Efterårsbal/Legestue

Onsdag d. 15. Dec.               Juletræsfest

 

2011                                 NYTÅR

Onsdag d. 5. jan.                Første øveaften i det nye år.

Lørdag d. 22. jan                Nytårsfest

Onsdag d. 6. april              Sidste danse aften før opvisning / Sæsonafslutning

Lørdag d. 9. april               Opvisning og Legestue

Onsdag d. 13. april            Sommerdans

Onsdag d. 4. maj                Sommerdans

Onsdag d. 11. maj         Generalforsamling

26. – 29. maj                   Venskabsbytræf i Lillehammer.
Onsdag d. 8. juni                 Sommerdans
Lørdag d. 18. juni                Skovtur
18. – 23. juli                        Landsstævne i Aabenraa

Onsdag d. 7. juli                  Sæsonstart

Lørdag d. 10. juli                 PR-dans i gågaden

Lørdag d. 1. okt.                  Høstfest

Lørdag d. 19. nov.               Stiftelsesfest/bal/legestue

Onsdag d. 7. dec.                Juletræsfest

 

2012

JANUAR

Lørdag d.21                         Nytårsfest

MARTS

Onsdag d. 28                       Sæsonafslutning m. spisning

APRIL

Lørdag d. 14                        Afslutningsbal m. opvisning

MAJ

Onsdag d.2.                         Sommerdans

JUNI

Onsdag d. 6                         Sommerdans

Lørdag d. 16                        Skovtur         

SEPTEMBER                 

Onsdag d. 5.                       Sæsonstart

Lørdag d. 8                         PR opvisning i Hovedgaden

Onsdag d. 12.                     Lanciers øve aften

Lørdag d.15.                       Lanciersaften med bal

OKTOBER

Lørdag d. 6.                        Høstfest

Fredag d. 19.                     Foreningsaften, Irsk dans

NOVEMBER

Fredag d. 9.                        Foreningsaften, Slægtsforskning

Lørdag d. 17                       Legestue/Bal

DECEMBER

Onsdag d. 5                        Juletræsfest

Onsdag d. 12.                     Sidste danseaften i 2012

 

 

2013

JANUAR

Onsdag d. 9.                    Første danseaften i 2013

Lørdag d. 26.                      Nytårsfest

FEBRUAR

Onsdag d. 13.                     Foreningsaften, sangaften

APRIL

Lørdag d. 13.                      Afslutningslegestue m. opvisning

Onsdag d. 17.                     Intern sæsonafslutning m. spisning

MAJ

Onsdag d. 1.                       Sommerdans
Venskabsbytræf – HØRSHOLM

Torsdag 9.                           Gæsterne ankommer          

Fredag d. 10.                      Dans på Frilandsmuseet og i Hørsholm Gågade            

Lørdag d. 11.                       Udflugt m.veterantog fra Rungsted Kyst til Hellebæk og retur.
.                                             (Frokost og besøg på Hammermøllen)
.                                             Nordisk Aften med musik og dans.

Søndag d.12.                       Afrejse for gæster

JUNI

Onsdag d. 12.                     Sommerdans

JULI                                   Landsstævne i Hundested

AUGUST

Onsdag d. 21                      Øve til Frilandsmuseet

Søndag d. 25.                     Dans på Frilandsmuseet

SEPTEMBER                 

Onsdag d. 4.                       Sæsonstart

 OKTOBER

Lørdag d. 5.                         Høstfest m. lanciers

Fredag d. 16.                      Foreningsaften, Sangaften

NOVEMBER

Fredag d. 8.                        Foreningsaften, Filmaften

Lørdag d. 16                       Legestue/Bal

 

DECEMBER
Onsdag d. 4                        Juletræsfest
Onsdag d. 11.                     Sidste danseaften i 2013

 

2014

JANUAR

Onsdag d. 8.                       Første danseaften i 2014

Lørdag d. 11.                      Nytårsfest

FEBRUAR

Onsdag d. 12.                     Foreningsaften, Irsk Setdance

APRIL
Lørdag d. 5.                        Opvisning og Legestue
Onsdag d.9.                        Sidste danseaften i sæsonen
Onsdag d. 30.                     Generalforsamling
MAJ
Onsdag d.7.                         Sommerdans

JUNI

Onsdag d.4                          Sommerdans
Lørdag d.14.                        Skovtur
Vi mødtes på Ridebanen for at køre gennem det nordsjællandske

 landskab til “Rusland” og Rudolph Tegners Museum og  statuepark.
Efter at have set museet blev eftermiddagskaffen drukket ved den nærliggende Cafe. Senere mødtes man til fællesspisning på Usserød og efterfølgende dans.

JULI

14. – 19.                                Landsstævne i Frederikshavn

 25-30 af foreningens medlemmer var mødt op i Frederikshavn

  og heraf deltog ca. en kvadrille i Region Hovedstadens opvisninger.

AUGUST

Lørdag d. 23.                  
Her var vi med ved Kulturdagen på Ridebanen.

Vi havde en stand hvor der blev vist lidt video og uddelt  PR-materiale. 2 Kvadrille gav en lille opvisning og dansede også med publikum.

Mandag d. 25.                       Øveaften – til Dansens dag på Frilandsmuseet .

Søndag d. 31.                         Dansens dag på Frilandsmuseet.

                                                (Blev desværre aflyst p.g.a. voldsomt skybrud)

SEPTEMBER

Onsdag d. 3                            Sæsonstart på Usserød skole (Første øveaften)

Lørdag d. 13.                          Dansede i Breelteparken kl. 11
                                                       og Ådalsparkens Center kl.14.

OKTOBER
Lørdag d.4.                            Høstfest med Les Lanciers – 59 deltagere.

                                                     Arrangementet var i samarbejde med Region  Hovedstaden

Onsdag d. 15.                     Sangaften arr. af Foreningsaftensudvalget – 33 deltagere.

NOVEMBER
Lørdag d. 15.                      Legestue (55års stiftelsesfest),
                                                   Usserød Skole kl. 19.30                                
Fredag d. 21.                      Foreningsaften, Filmaften

DECEMBER
Onsdag d. 3.                       Juletræsfest, Usserød Skole
Onsdag d. 10.                     Sidste danseaften i 2014

2015

JANUAR
Onsdag d. 7                        Første øveaften i 2015
Lørdag d. 31.                      Nytårs- / Fastelavnsfest

FEBRUAR
Onsdag d. 11.                     Foreningsaften –  nærmere følger.

APRIL
Lørdag d. 11                       Legestue m. Opvisning, Usserød Skole kl. 19.00
Onsdag d. 15.                     ”Sæsonafslutning”  m. spisning. Usserød Skole
kl..18.00
Onsdag d. 22.                     Træning til Leksand

MAJ
Onsdag d. 6.                       Sommerdans, Usserød Skole kl. 19.30

Kr. Himmelfartsferien
Torsdag d. 14.  –  Søndag d 17.                

Venskabsbytræf i Leksand 
P.g.a. turen til Leksand har vi igen i 2015 ikke planlagt skovtur.       

JUNI
Onsdag d. 3.                       Sommerdans, Usserød Skole kl. 19.30

JULI
14. – 19.                             NORDLEK, Viborg, Danmark

AUGUST
Søndag d. 30.                     Frilandsmuseet

Dans dig glad