Venskabsbytræf

Hvert andet år mødes de 4 venskabsbyer, Leksand, Oulainen, Lillehammer og Hørsholm som ofte i Kr. Himmelfartsferien. Det er den helligdagsferie som alle fire lande har tilfældes. Træffet går på skift så det kun bliver hvert 8. år samme by afholder træffet.

Selve arrangementet over de 4 dage kan bestå af følgende program.

Torsdag:    (Kr. Himmelfartsdag) man ankommer til byen som afholder træffet.
Der bydes velkommen ved et let traktement efterfulgt af lidt dans og hyggeligt samvær, hvorefter alle bliver fordelt til logi. Skole, privat indkvartering.

Fredag:       Kan være udflugtsdag med dans og hyggeligt samvær om aftenen.

Lørdag:      Denne dag er som ofte opvisningsdag. Opvisning af alle lande på
udvalgte pladser i byen eller andre steder.
Om aftenen afholdes der en Nordisk festaften som et ”åbent” arrangement med bl.a. invitation af byens officielle personer.

Søndag:      Hjemrejsedag for de gæstende byer.

Rækkefølgen af indholdet fredag og lørdag kan selvfølgelig være sammensat anderledes – måske byttet om.

Klik på de efterfølgende faneblade, disse er et kort resumé over de, indtil nu, afholdte arrangementer.

****************************************************************************************************

Dans dig glad